نویسنده = امیر چخماچی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی منبع باریکه یونی جهت استفاده در سامانه گرمایش تزریق باریکه خنثی یک توکامک نمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سمانه فاضل پور؛ امیر چخماچی؛ حسین صادقی


2. وابستگی گرمایش الکترون‌ها به زمان خیزش پالس در برهمکنش پالس قوی لیزر با پلاسما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

الناز خلیل زاده؛ امیر چخماچی؛ جمال الدین یزدان پناه