نویسنده = بهروز رکرک
تعداد مقالات: 1
1. حل معادله‌ی پخش نوترون با استفاده از روش بدون مش بر پایه‌ی تابع‌های شعاعی وِندلند در مختصات دو بعدی کارتزین

دوره 34، جلد 63، بهار 1392، صفحه 1-11

بهروز رکرک؛ عبدالحمید مینوچهر؛ احمدرضا ذوالفقاری؛ امیر موافقی