نویسنده = مهدی سلطانی
تعداد مقالات: 1
1. ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 72-79

مرضیه حیدریه؛ فرحناز معتمدی سده؛ مهدی سلطانی؛ محمد افشار نسب؛ سعید رجبی فر