نویسنده = خالق خشنودی
تعداد مقالات: 2
2. اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب‌های آبراهه‌ای اورانیوم در منطقه ناریگان استان یزد

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 33-42

محمد یزدی؛ خالق خشنودی؛ محمد کاوند؛ علیرضا آشتیانی