نویسنده = علی نگارستانی
تعداد مقالات: 1
1. زمین لرزه وپیش در آمدهای آن

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 1-16

علی نگارستانی؛ سعید ستایشی؛ محمد قنادی مراغه؛ بهرام عکاشه