نویسنده = حمزه خانپور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تابع‌های ساختار قطبیده‌ی هسته‌ها‌ی هلیم-3 و تریتیم در تقریب سوم نمودار فاینمن

دوره 39، جلد 84، تابستان 1397، صفحه 9-18

10.24200/nst.2018.1043

حمزه خانپور؛ سارا طاهری منفرد؛ شاهین آتشبارتهرانی