نویسنده = محمد میرزایی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تولید رادیوایزوتوپ‌های 18F و 13N با استفاده از هدف مایع چرخشی سیکلوترون

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 56-62

محمد میرزایی؛ زهره عبدی؛ کامران یوسفی؛ محمد رحیمی؛ طیب کاکاوند؛ شهرزاد فضلی


3. بررسی روش‌های تولید رادیوایزوتوپ کادمیم-109 و تعیین واکنش بهینه

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 58-65

محمد میرزایی؛ مهدی صادقی؛ زهره غلامزاده


4. طراحی و ساخت هدف مناسب جهت تولید Y87

دوره 28، جلد 42، زمستان 1386، صفحه 38-45

محمدرضا قاسمی؛ محمد میرزایی؛ بهروز فاتح؛ علی موسوی زرندی؛ غلامرضا اصلانی؛ نامی شادانپور؛ پژمان روشن فرزاد؛ محمدرضا انصاف


5. فرموله کردن کپسول خوراکی ید-123

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 13-17

علی ستاری؛ کیومرث کمالی مقدم؛ محمد میرزایی؛ غلامرضا اصلانی؛ عباس بهرامی؛ امیرعباس رجامند


6. تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET

دوره 26، جلد 36، بهار 1385، صفحه 27-33

مهدی اخلاقی؛ محمد میرزایی؛ امیررضا جلیلیان؛ نامی شادانپور؛ صدیقه مرادخانی؛ فریبا سدادی؛ مهسا مستعان؛ غلامرضا اصلانی؛ محمدرضا انصاف


7. تهیه رادیوداروی [Cu61] ـ پیـروآلدئید بیـس (4 Nـ متیـل تیوسمی کاربازون) - PTSM) [Cu61] (و کنترل کیفی آن برای تشخیص پزشکی به روش PET

دوره 25، جلد 33، بهار 1384، صفحه 1-8

امیررضا جلیلیان؛ پژمان روشن فرزاد؛ مهشید ثابت؛ محسن کمالی دهقان؛ محمد میرزایی؛ امیرعباس رجامند


8. شیمی جداسازی وتخلیص In(III) محصول سیکلوترون

دوره 19، جلد 19، بهار 1378، صفحه 34-38

خسرو آردانه؛ محمد میرزایی؛ جمشید معافیان؛ منصور ذاکرزاده