نویسنده = داود قدوسی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای سیستم تبادلی یونی بستر متحرک چند محفظه‌ای

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 6-13

داود قدوسی نژاد؛ امیرحسین کیارشی؛ مجتبی آقاجانی دلاور