نویسنده = رفیع علی رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی عوامل مؤثر در افزایش عمر و بازده‌ی تولید انرژی قرص سوخت هسته‌ای UO2

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 87-99

رفیع علی رحیمی؛ مژگان ایروانی؛ محمد محمدیفر؛ مرضیه فرهمند