نویسنده = سمانه ذوالقدری
تعداد مقالات: 2
1. مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن

دوره 39، جلد 84، تابستان 1397، صفحه 81-89

10.24200/nst.2018.1050

سمانه ذوالقدری؛ سعید کاکایی؛ حسن یوسف نیا؛ علی بهرامی سامانی


2. بررسی امکان استفاده از ترکیب عناصر سرب، تنگستن و باریم به منظور افزایش بازده ی روپوش های محافظ در تضعیف پرتوهای ایکس محدوده ی تشخیصی به وسیله ی کد MCNP

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 80-86

حسن یوسف نیا؛ محمود رضا اکبری؛ سمیرا سرشوق؛ سیمین مهدیزاده؛ سمانه ذوالقدری؛ محمد قنادی مراغه