نویسنده = مهرداد احمدی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 50-56

مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ محمدرضا اردکانی؛ حسین مزدارانی