نویسنده = کاظم فاطمی
تعداد مقالات: 11
1. بازیابی و خالص‌سازی اورانیم از سرباره‌های تولید‌شده در رآکتور تولید 6UF

دوره 40، جلد 90، زمستان 1398، صفحه 11-20

10.24200/nst.2020.1065

کاظم فاطمی؛ محمدتقی نژاد کرد؛ مسعود حبیبی زارع


2. بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 85-92

10.24200/nst.2019.239

کاظم فاطمی؛ محمد تقی‌نژاد کرد؛ مسعود حبیبی‌زارع؛ امیرحسین فرهادی


3. تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 64-76

کاظم فاطمی؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ حیدر پاشائی؛ مهدی ترکش اصفهانی


4. جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 25-36

کاظم فاطمی؛ رسول سیاری؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ محمدرضا قاسمی؛ رضا شفیعی؛ امید قیصری


5. جداسازی ناخالصیها از کک نفتی به روش اسیدشویی و بررسی تئوری اثرهای آن برخواص گرافیت هسته ای

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 19-28

کاظم فاطمی؛ فاطمه اهری هاشمی؛ سعیده فتوره چیان؛ فخرالملوک فرحزادی


7. اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 35-42

کاظم فاطمی؛ سعید فتوره چیان؛ فاطمه اهری هاشمی؛ شکوفه احمدی


11. مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روشهای آنالیز هسته ای و جذب اتمی

دوره 8، جلد 7، بهار 1367، صفحه 31-43

احمد قریب؛ کاظم فاطمی؛ عبداله معزی؛ علی محمود زاده؛ رضا کوشکستانی