نویسنده = محمدعلی شفیعا
تعداد مقالات: 1
1. یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید

دوره 39، جلد 85، پاییز 1397، صفحه 28-43

10.24200/nst.2018.220

محمد قدیمی؛ محمدعلی شفیعا؛ میرسامان پیشوایی؛ بابک فلاحی