نویسنده = محمدرضا نیک گفتار
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از باطله‌های استخراج شده و آب‌های زهکشی شده معادن اورانیوم در پرکردن معدن زیرزمینی اورانیوم ساغند با نگرش کاهش آلودگی‌های زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

محمدرضا نیک گفتار؛ محمد عطایی؛ رضا خالوکاکایی؛ محمدرضا رضوانیان زاده


2. بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در حفر چاههای معدن اورانیوم ساغند

دوره 24، جلد30، زمستان 1382، صفحه 49-55

محمدرضا نیک گفتار؛ عطاءا... بهرامی؛ عباس شجاع