نویسنده = محمد اتوکش
تعداد مقالات: 3
3. تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ

دوره 32، جلد 55، بهار 1390، صفحه 1-7

مجید آقایی؛ سیدجابر صفدری؛ محمدحسن ملاح؛ جواد کریمی‌ثابت؛ محمد اتوکش