نویسنده = پروین کاویانی
تعداد مقالات: 4
2. طراحی باریکه‌ی نوترون گرمایی عمودی در رآکتور مینیاتوری اصفهان به منظور پرتونگاری نوترونی

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 109-117

10.24200/nst.2019.234

جمشید خورسندی؛ افروز عسگری؛ پروین کاویانی؛ جواد مختاری


4. اندازه‌گیری نسبت کادمیم در راکتور صفر- قدرت آب سنگین اصفهان و مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده در دو گام مختلف

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 34-41

محمدحسین استکی؛ جمشید خورسندی؛ محمد حسین استکی؛ پروین کاویانی