نویسنده = پروین کاویانی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی باریکه‌ی نوترون گرمایی عمودی در رآکتور مینیاتوری اصفهان به منظور پرتونگاری نوترونی

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 109-117

جمشید خورسندی؛ افروز عسگری؛ پروین کاویانی؛ جواد مختاری


2. اندازه‌گیری مقدار رآکتیویته‌ی معادل میله‌های کنترل در رآکتور صفر- قدرت آب سنگین (HWZPR) با سوخت ترکیبی

دوره 39، جلد 83، بهار 1397، صفحه 17-22

پروین کاویانی؛ محمد مشایخ؛ جمشید خورسندی؛ حسین خلفی


3. اندازه‌گیری نسبت کادمیم در راکتور صفر- قدرت آب سنگین اصفهان و مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده در دو گام مختلف

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 34-41

محمدحسین استکی؛ جمشید خورسندی؛ محمد حسین استکی؛ پروین کاویانی