نویسنده = داوود رزاقی
تعداد مقالات: 1
1. توان افزایی نظاممند با تشدیدگرهای Nd:YAG پایدار دینامیکی در کارکرد لیزری، تک مد عرضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

داوود رزاقی؛ محمدرضا مقدم؛ مرتضی ساسانی قمصری