نویسنده = بهاره روستایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتو دیده‌ی UO2 به دلیل تولید تخلخل در میزان مصرف بالای سوخت

دوره 39، جلد 85، پاییز 1397، صفحه 9-20

بهاره روستایی؛ حسین کاظمی‌نژاد؛ صمد خاکشورنیا