نویسنده = ناصر علی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی پیچه‌ی ابررسانای دمای بالای D شکل

دوره 40، جلد87، بهار 1398، صفحه 16-25

10.24200/nst.2019.738

نیره عبداللهی قهی؛ ناصر علی نژاد؛ مهناز عبدالهی درگاه؛ جعفر محمودی


2. مطالعه‌ی تجربی انتشار فرونشانی روی نوار ابررسانای دما بالای Bi-2223/AgMg

دوره 38، جلد 81، پاییز 1396، صفحه 34-40

مهناز عبدالهی درگاه؛ نیره عبداللهی قهی؛ ناصر علی نژاد


3. ارتباط انتشار پرتو X سخت با الکترون‌های گریزان در توکامک دماوند

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 17-23

محمود مصلحی فرد؛ ناصر علی نژاد