نویسنده = بهرام سلیمی
تعداد مقالات: 7
1. استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 51-63

10.24200/nst.2019.237

رضا داورخواه؛ بهرام سلیمی؛ مریم توسلی؛ فاضل ضحاکی‌فر؛ المیرا فرهمنداصل؛ محمد صمدفام؛ پریسا ظاهری


3. کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن

دوره 34، جلد 65، پاییز 1392، صفحه 27-33

علیرضا خانچی؛ ندا اکبری؛ اکرم پورمتین؛ محمدحسین مجربی‌تبریزی؛ بهرام سلیمی


4. روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 32، جلد 58، زمستان 1390، صفحه 55-59

اصغر ‌ ‌صدیق‌زاده؛ علیرضا شهیدی؛ فرید اصغری‌زاده؛ بهرام سلیمی


5. تولید، کنترل کیفی و بررسی توزیع زیست‌شناختی رادیوداروی Y-EDTMP90 بر روی موش‌های صحرایی

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 40-43

روح‌اله عادلی؛ محمد قنادی مراغه؛ مجتبی شمسایی زفرقندی؛ علی بهرامی‌سامانی؛ بهرام سلیمی


6. بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 1-9

محمدحسین مجربی تبریزی؛ علیرضا خانچی؛ محمود فیروززارع؛ بهرام سلیمی؛ محمد دیلمی؛ احمد امراله ابهری


7. تعیین سن نمونه‌های صدف سواحل جنوبی ایران به روش سالیابی با رادیو‌کربن

دوره 29، جلد 45، پاییز 1387، صفحه 7-11

فرید اصغری زاده؛ بهرام سلیمی؛ محمد قنادی مراغه؛ امید هوچقانی