نویسنده = فاطمه محمدی
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی و بهینه سازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد جداسازی اورانیم هگزافلوراید

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 1-16

سید محمد قریشی؛ هادی شارع محمدی؛ فاطمه محمدی