نویسنده = غزاله غنی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی لیزر پرتو ایکس نرم با محیط فعال پلاسما و تشدیدگر ناپایدار خود پالاینده

دوره 37، جلد 76، تابستان 1395، صفحه 57-67

امیرحسین فرهبد؛ غزاله غنی مقدم