نویسنده = فاضل ضحاکی‌فر
تعداد مقالات: 2
1. استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 51-63

10.24200/nst.2019.237

رضا داورخواه؛ بهرام سلیمی؛ مریم توسلی؛ فاضل ضحاکی‌فر؛ المیرا فرهمنداصل؛ محمد صمدفام؛ پریسا ظاهری


2. ارزیابی عملکرد الکترودیونیزاسیون پیوسته به منظور حذف استرانسیم و سزیم از محلول‌های آبی با استفاده از روش تاگوچی

دوره 37، جلد 77، پاییز 1395، صفحه 18-28

علیرضا کشتکار؛ فاضل ضحاکی‌فر؛ امیرسعید شیرانی؛ ادیب ظاهری