نویسنده = کامران یوسفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید رادیوایزوتوپ‌های 18F و 13N با استفاده از هدف مایع چرخشی سیکلوترون

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 56-62

محمد میرزایی؛ زهره عبدی؛ کامران یوسفی؛ محمد رحیمی؛ طیب کاکاوند؛ شهرزاد فضلی