نویسنده = مجتبی شمسائی ظفرقندی
تعداد مقالات: 1
1. تولید، نشان‌دارسازی و بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی 47.46Sc-DOTMP

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 63-69

لیلا مقدم بنائم؛ علی بهرامی سامانی؛ فاطمه فتحی؛ مجتبی شمسائی ظفرقندی