نویسنده = حانیه دانشیان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی آثار دز تابش‌دهی باریکه‌ی الکترونی انرژی بالا بر خواص فیزیکی و حرارتی هیدروژل‌ها بر پایه‌ی پلی وینیل الکل‌

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 77-85

مهدی انتظام؛ حانیه دانشیان؛ محمدرضا پارسائیان؛ ونوس احمدیان