نویسنده = حسین کاظمی‌نژاد
تعداد مقالات: 3
2. یک روش عددی کاملاً ضمنی برای شبیه‌سازی جریان دوفازی در یک کانال عمودی با استفاده از مدل شار رانشی

دوره 38، جلد 82، زمستان 1396، صفحه 10-21

آناهیتا حاجی‌زاده؛ حسین کاظمی‌نژاد؛ سعید طالبی


3. مطالعه‌ی تجربی شار حرارت بحرانی نانو سیال‌ها در جوشش استخری

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 45-52

حسین کاظمی‌نژاد؛ اعظم اخوان؛ حسین خلفی؛ ابراهیم عطایی