نویسنده = سیداحمد سادات نوری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 93-104

سیداحمد سادات نوری؛ فاطمه امینی؛ بهروز فوقی؛ زهرا حمیدی؛ نیر اعظم خوش خلق سیما