نویسنده = فاطمه ثقفی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری

دوره 39، جلد 83، بهار 1397، صفحه 46-61

10.24200/nst.2018.192

افسانه احمدی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید جواد احمدی؛ بهزاد سلطانی؛ فاطمه ثقفی؛ نیلوفر محسنی