نویسنده = میلاد صادقی
تعداد مقالات: 1
1. حمل هوایی مواد هسته‌ای و جبران خسارت اشخاص ثالث

دوره 38، جلد ویژه 1396، زمستان 1396، صفحه 18-27

کسرا پور‌مکائیل؛ میلاد صادقی