نویسنده = حسین روشنی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد جریان سنج های دوفازی مبتنی بر تضعیف اشعه گاما با استفاده از استخراج بهینه مشخصه های زمانی سیگنال خروجی آشکار ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

محمد امیر ستاری؛ نسترن کرانی؛ رابرت هانوس؛ حسین روشنی؛ احسان ناظمی