نویسنده = محمدرضا رضوانیان‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران)

دوره 39، جلد 85، پاییز 1397، صفحه 79-102

10.24200/nst.2018.225

محمد گودرزی؛ حسن زمانیان؛ علیرضا جوانشیر؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ محمدرضا قادری