نویسنده = علی خسروآبادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور VVER-1000 با استفاده از روش‌های احتمالاتی

دوره 39، جلد 85، پاییز 1397، صفحه 113-118

10.24200/nst.2018.227

داریوش مستی؛ علی خسروآبادی؛ علی رحمانی حقیقی