نویسنده = علی مومنی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 100-108

10.24200/nst.2019.236

داریوش عبادی الماس؛ سعید نواب‌پور؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ علی مومنی؛ قادر میرزاقادری