نویسنده = محمدرضا قاسمی
تعداد مقالات: 6
1. غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 77-81

ضرغام اسدالهی؛ محمدرضا قاسمی؛ علی هاشمی‌زاده عقدا؛ پروین سرآبادانی؛ هوشنگ بختیاری؛ سیدمحمود محاطی؛ هوشیار سیدی؛ حسین صدری؛ معصومه شربتداران


2. جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 25-36

کاظم فاطمی؛ رسول سیاری؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ محمدرضا قاسمی؛ رضا شفیعی؛ امید قیصری


3. شبیه‌سازی مونت‌کارلو دز جذبی بافت‌های نشاندار شده با نانو ذرات در پرتو درمانی ریز باریکه‌ای با پرتوهای ایکس

دوره 30، جلد 50، زمستان 1388، صفحه 37-47

محمدرضا قاسمی؛ مجتبی شمسایی زفرقندی؛ غلامرضا رئیس علی؛ محمد قنادی مراغه؛ ارژنگ شاهور؛ سید محمود محاطی


4. طراحی و ساخت هدف مناسب جهت تولید Y87

دوره 28، جلد 42، زمستان 1386، صفحه 38-45

محمدرضا قاسمی؛ محمد میرزایی؛ بهروز فاتح؛ علی موسوی زرندی؛ غلامرضا اصلانی؛ نامی شادانپور؛ پژمان روشن فرزاد؛ محمدرضا انصاف


5. جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 15-17

عبدالجواد نوین روز؛ هوشنگ بختیاری؛ پروین سرآبادانی؛ حسین صدری؛ ضرغام اسداللهی؛ هوشیار سیدی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمود محاطی؛ معصومه شربتداران؛ محمدمهدی احسانی؛ حسن نورکجوری؛ جواد گروسی؛ بابک زینلی


6. طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 27-35

عبدالجواد نوین روز؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدمحمود محاطی؛ حسین صدری