نویسنده = محمد یزدی
تعداد مقالات: 3
1. سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی

دوره 40، جلد88، تابستان 1398، صفحه 100-107

10.24200/nst.2019.1003

غلامرضا میرزابابایی؛ محمد یزدی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ مهرداد بهزادی؛ محمد قنادی مراغه


3. اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب‌های آبراهه‌ای اورانیوم در منطقه ناریگان استان یزد

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 33-42

محمد یزدی؛ خالق خشنودی؛ محمد کاوند؛ علیرضا آشتیانی