نویسنده = حسین غفوریان
تعداد مقالات: 21
2. جذب زیستی رنیوم توسط سویه جدید Bacillus sp. MGG-83

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 31-35

سعید قربانزاده مشکانی؛ پریسا تاجرمحمدقزوینی؛ حسین غفوریان؛ محمدامین احمدی فقیه


3. جذب زیستی تنگستن از محلولهای آبی با استفاده از سویه جدید Bacillus sp. MGG-83، جداسازی شده از تالاب انزلی

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 22-28

سعید قربانزاده مشکانی؛ فریدون ملک زاده؛ حسین غفوریان؛ محمدرضا صعودی؛ پریسا تاجرمحمدقزوینی


4. دزیمتری رادیوایزوتوپ بتا Re186 برای استفاده در براکی‌تراپی داخل رگی جهت کاهش عود تنگی عروق

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 10-16

حسین پوربیگی؛ شهاب شیبانی؛ حسین غفوریان؛ محمدرضا قهرمانی


5. استفاده از سزیوم-137 برای بررسی میزان فرسایش و رسوب درحوضه آبخیز گرگک استان چهار محال و بختیاری

دوره 25، جلد 34، تابستان 1384، صفحه 39-45

ناصر هنرجو؛ شهلا محمودی؛ امیرحسین چرخابی؛ حسین غفوریان؛ عباس علیمحمدی


6. بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول)

دوره 24، جلد 32، تابستان 1383، صفحه 15-20

حسین غفوریان؛ مریم مظاهری تهرانی؛ سیدعلی ایزدیار؛ مریم شمس رفیعی؛ امین نظری


7. ساخت زیست صافی به منظور جذب

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 9-12

حسین غفوریان؛ محمد ربانی؛ یاسمن ناظری؛ سرور صادقی


8. طرّاحی و ساخت دستگاه براکی تراپی درون - رگی فسفر-32 برای پرتودهی شریان کرونر قلب

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 1-5

حسین غفوریان؛ محمدرضا قهرمانی؛ عبدالرضا قهرمانی


9. امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1)

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 1-7

حسین غفوریان؛ مریم شمس رفیعی؛ مریم مظاهری تهرانی؛ محمدامین احمدی؛ علیرضا نفر


10. جذب وتلغیظ اورانیم به وسیله باکتری جدید MGL-75

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 31-37

حسین غفوریان؛ علی محمد لطیفی؛ فریدون ملک زاده


11. مطالعه اثر پرتو فرابنفش بر قارچهای آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 58-63

حسین غفوریان؛ جهانبخش رئوف؛ فریدا کفایی


13. بررسی اندازه گیری عناصر نادرخاکی با روش کمپلکس سنجی

دوره 19، جلد 19، بهار 1378، صفحه 28-33

حسین غفوریان؛ هاله فروتن


14. بررسی استفاده از پرتوهای غیر یونساز در قارچ زدایی پسته

دوره 19، جلد 18، بهار 1378، صفحه 18-22

حسین غفوریان؛ اصغر صدیق زاده؛ رضا دباغ


15. بررسی سازوکارها وبهینه سازی جذب اورانیم توسط باکتری MGF-48

دوره 18، جلد 17، زمستان 1377، صفحه 44-56

حسین غفوریان؛ علی محمدلطیفی؛ فریدون ملک زاده


16. بررسی محلول کومارین برای دزیمتری پرتوهای یونساز

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 31-35

حسین غفوریان؛ محمد ربانی؛ فرانک زاهدی


17. بررسی رفتار ذرات آئروسل در میدان الکتروستاتیکی

دوره 17، جلد 15، زمستان 1376، صفحه 1-13

اصغر صدیق زاده؛ حسین غفوریان؛ نازآفرین فلاحیان


18. طراحی نیمه صنعتی جداسازی رادیم به کمک باکتری MGF-48

دوره 17، جلد 15، زمستان 1376، صفحه 25-29

حسین غفوریان؛ محمدرضا امامی؛ عباس فرازمند


19. روش جدید جداسازی رادیم از آبهای چشمه های منطقه رامسر با استفاده از باکتری سودوموناس MGF-48

دوره 17، جلد 14، پاییز 1376، صفحه 73-88

حسین غفوریان؛ محمدرضا امامی؛ عباس فرازمند


20. جداسازی اورانیم وفلزات سمی بوسیله باکتری جدید MGF-48

دوره 17، جلد 13، تابستان 1376، صفحه 53-67

حسین غفوریان؛ فریدون ملک زاده؛ عباس فرازمند