نویسنده = سیدمحمدعلی موسویان
تعداد مقالات: 6
3. ضریب انتقال جرم اکسیژن در فرایند فروشویی میکروبی اورانیم

دوره 33، جلد 62، زمستان 1391، صفحه 14-21

ساسان ذکائی کادیجانی؛ سیدجابر صفدری؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ عباس رشیدی


4. تعیین نمودار تعادلی جذب گاز HF روی زغال فعال

دوره 31، جلد 53، پاییز 1389، صفحه 43-50

حسین بهرامی؛ سیدجابر صفدری؛ سیدمحمدعلی موسویان


5. ارایه‌ی یک روش برای اندازه‌گیری HF خروجی از تله‌های شیمیایی تحت شرایط خلاء در تأسیسات غنی‌سازی اورانیم

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 1-6

کیانوش کریم‌پور؛ سیدجابر صفدری؛ سیدمحمدعلی موسویان


6. بررسی کارایی قرص سدیوم فلوراید در تله‌های شیمیایی صنایع غنی‌سازی

دوره 30، جلد 47، بهار 1388، صفحه 43-48

کیانوش کریم پور؛ سیدجابر صفدری؛ سیدمحمدعلی موسویان