نویسنده = سیده لیلا حسینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما

دوره 34، جلد 63، بهار 1392، صفحه 60-64

مرضیه سیحون؛ رسا رجایی؛ سیده لیلا حسینی؛ سارا شیخ نصیری؛ مونا سرابی


2. بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی خرمای مضافتی پرتوفراوری شده با اشعه گاما

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 13-19

سیده لیلا حسینی؛ مرضیه سیحون؛ رسا رجایی


3. بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده

دوره 24، جلد 32، تابستان 1383، صفحه 35-42

رسا رجایی؛ سیده لیلا حسینی