نویسنده = مرتضی جعفرزاده خطیبانی
تعداد مقالات: 3
1. ساخت شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی 200keV

دوره 34، جلد 63، بهار 1392، صفحه 81-87

جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ محمد لامعی‌رشتی؛ حسین قدس؛ آزاده وکیلی؛ فرهاد ذنوبی؛ حسن زندی؛ حبیب عزیزی؛ پیوند طاهرپرور


2. ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150

دوره 32، جلد 57، پاییز 1390، صفحه 51-58

جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ سیدمصطفی ساداتی؛ حسین قدس


3. اثر تغییرات دما بر نور خروجی، تابع پاسخ و قدرت تفکیک انرژی سوسوزن‌های یدور سدیم و اکسید ژرمنات بیسموت

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 24-31

شهرزاد شیوخی؛ جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ حسین قدس