نویسنده = عباس سام
تعداد مقالات: 4
1. تعیین شرایط بهینه‌ی جداسازی زیرکنیم و هافنیم

دوره 33، جلد 61، پاییز 1391، صفحه 10-17

سولماز نبردی؛ محمود اسکندری‌نسب؛ احمد نوزاد؛ عباس سام


2. فروشویی قلیایی- اتوکلاوی کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم

دوره 32، جلد 57، پاییز 1390، صفحه 59-67

سعید علمدار میلانی؛ عباس سام


3. کانه‌آرایی کانسنگ توریم- اورانیم کانسار زریگان به روش‌های ثقلی، مغناطیسی و الکتریکی

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 37-43

محمود اسکندری‌نسب؛ سعید علمدار میلانی؛ عباس سام