نویسنده = یوسف قنبری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی هیدروژئوشیمیایی احتمال کانی‌سازی نوع رسوبی اورانیم در منطقه‌ی فردوس

دوره 33، جلد 60، تابستان 1391، صفحه 47-54

کاوه پازند؛ محمدرضا رواسان؛ یوسف قنبری؛ مجید خسروی؛ حسین فتوت رودسری


4. ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 29-34

نوروز علی نوروزی؛ محمدتقی طهماسب نظامی؛ داود جمالی؛ یوسف قنبری؛ محمدرضا قادری