نویسنده = منصور جعفری‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 26-32

رضا فقیهی؛ سیمین مهدی‌زاده؛ منصور جعفری‌زاده؛ صدیقه سینا؛ مهدی زه‌تابان؛ مهران طاهری


2. تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600)

دوره 32، جلد 56، تابستان 1390، صفحه 8-14

مصطفی زاهدی‌فر؛ منصور جعفری‌زاده؛ احسان صادقی؛ حامد شاخوصی


3. نتایج آزمون‌های نوعی دزیمتری بر روی نمونه دزیمتر ترمولومینسانس LiF:Mg,Ti ساخته شده در ایران

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 44-48

منصور جعفری‌زاده؛ سیدمهدی حسینی‌پویا؛ بهنام فیروزی؛ علیرضا کمالی‌شرودانی؛ خیراله محمدی