نویسنده = حسین قدس
تعداد مقالات: 3
1. ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150

دوره 32، جلد 57، پاییز 1390، صفحه 51-58

جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ سیدمصطفی ساداتی؛ حسین قدس


2. اثر تغییرات دما بر نور خروجی، تابع پاسخ و قدرت تفکیک انرژی سوسوزن‌های یدور سدیم و اکسید ژرمنات بیسموت

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 24-31

شهرزاد شیوخی؛ جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ حسین قدس


3. اندازه‌گیری شار نوترون MeV 8/14 در یک دستگاه مولد نوترون با استفاده از روش فعال‌سازی با نوترون

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 36-41

صدیقه کاشیان؛ جواد رحیقی؛ مهرداد عزیزی شمامی؛ حسین قدس