نویسنده = امیرحسین فرهبد
تعداد مقالات: 4
1. گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف

دوره 32، جلد 58، زمستان 1390، صفحه 1-7

امیرحسین فرهبد؛ مسعود افشاری؛ ابراهیم آقایاری


2. مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 17-24

اکبر حریری؛ مصطفی ترکاشوند؛ امیرحسین فرهبد