نویسنده = ابراهیم آقایاری
تعداد مقالات: 1
1. گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف

دوره 32، جلد 58، زمستان 1390، صفحه 1-7

امیرحسین فرهبد؛ مسعود افشاری؛ ابراهیم آقایاری