نویسنده = محمد بابایی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب

دوره 32، جلد 58، زمستان 1390، صفحه 49-54

حسین اهری‌ مصطفوی؛ سیدمهیار میرمجلسی؛ سیدمحمد میرجلیلی؛ هادی فتح‌اللهی؛ سیدمجتبی منصوری‌پور؛ محمد بابایی


2. کاربرد فن‌آوری هسته‌ای جهت کنترل عملی خسارت کرم گلوگاه انار

دوره 31، جلد 53، پاییز 1389، صفحه 30-35

حمیدرضا ذوالفقاریه؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی‌شوشتری؛ محمد بابایی؛ سیدضیاء‌الدین طباطبایی


3. تأثیر پرتو گاما بر آلودگی‌های باکتریایی و خواص حسی میگوی سفید منجمد هندی

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 44-48

فرحناز معتمدی‌سده؛ رضا افشاریان؛ حمیدرضا ذوالفقاریه؛ مجید نیکبخت؛ سیدکمال‌الدین شفایی؛ مسعود ایازی؛ هادی فتح‌الهی؛ اکبر محرمی؛ محمد بابایی


4. شناسایی پاتولوژیکی و مولکولی جدایه‌های فوزاریم سولانی اختصاصی لوبیا و تعیین آهنگ دز پرتو گاما مناسب برای القای جهش در آن

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 48-51

حسین اهری مصطفوی؛ ناصر صفایی؛ هادی فتح اللهی؛ محمد بابایی؛ حمید رضا دری؛ محمدرضا لک


5. بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 29-33

حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ بهنام ناصریان؛ حمید رفیعی؛ میترا مطلوبی؛ محمد بابایی