نویسنده = فرید اصغری‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 32، جلد 58، زمستان 1390، صفحه 55-59

اصغر ‌ ‌صدیق‌زاده؛ علیرضا شهیدی؛ فرید اصغری‌زاده؛ بهرام سلیمی


2. جذب یون‌های فلزی روی مبادله‌کننده‌های سنتزی هیبرید آلی- معدنی پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستو فسفات

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 30-39

امیر حیدری؛ سیدجواد احمدی؛ محمدرضا اسدی؛ فرید اصغری‌زاده؛ پرویز اشتری