نویسنده = علی خراسانی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک

دوره 32، جلد 57، پاییز 1390، صفحه 1-7

علی خراسانی؛ میراحمد موسوی شلمانی؛ نجات پیرولی بیرانوند


2. استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی

دوره 22، جلد 26، زمستان 1381، صفحه 44-48

میراحمد موسوی شلمانی؛ نصرت اله ثاقب؛ محمدصادق حبی؛ سعدالله تیموری؛ علی خراسانی؛ نجات پیرولی بیرانوند


3. برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 47-55

میراحمد موسوی شلمانی؛ نصرت اله ثاقب؛ حمید رفیعی؛ محمدصادق حبی؛ علی خراسانی