نویسنده = محمدحسن زحمتکش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی

دوره 31، جلد 53، پاییز 1389، صفحه 1-9

سیدمحمدمهدی ابطحی؛ مجید شهریاری؛ حسین خلفی؛ محمدحسن زحمتکش


2. ساخت و توسعه‌ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه‌ی پلی‌مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون‌های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 23-29

احمد مستعار؛ بیژن هاشمی؛ محمدحسن زحمتکش؛ سیدمحمودرضا آقامیری؛ سیدربیع مهدوی